Co je to Integrální teorie


Integrální teorie, kterou v průběhu posledních třiceti let vyvíjí Ken Wilber, představuje skutečnou světovou filosofii pro 21. století. V jejím jádru je teoretická rámcová soustava nazývaná AQAL, jež integruje elementární pravdy téměř každého lidského snažení – od vědy k duchovnosti a od developmentalismu k systémové teorii – do soudržného a praktického modelu lidského chápání a růstu. Ačkoliv by se to mohlo zdát skličující a komplexní, krása Integrální teorie spočívá v její jednoduchosti. Teorie rozeznává hrstku fundamentálních rozdílností, které se týkají lidského rozvoje a povahy reality samotné.

Tyto rozdílné prvky mohou být lokalizovány ve vaší přímé zkušenosti. Takže to, co se zprvu zdá být příliš teoretické, se ukazuje jako nový způsob pohledu na váš svět.

Výsledkem je radikální posun ve způsobu, kterým se vztahujete k sobě, k ostatním a ke světu a tedy růst vaší efektivity, pochopení a štěstí.

Studium Integrální teorie, nebo to co bývá často nazýváno jako Integrální přístup, vás v podstatě pohání na cestu integrace. Jak mohu nacházet více rovnováhy ve svém rušném životě? Jak mohu lépe rozumět ostatním a být s nimi v lepším spojení? Jak mohu nalézt smysl ve všech problémech, kterým čelí náš svět? Proč dělám věci, které dělám?

Studium Integrálního přístupu vám může pomoci odpovědět na tyto otázky a na mnoho dalších.

Jak je Integrální teorie aplikována?

Integrální teorie má své skromné kořeny v několika textech, které Wilber uveřejnil krátce po svých dvacátých narozeninách. Doposud napsal 25 knih, které jsou stále v tisku a byly vydány ve 32 jazycích. Wilber je považován za jednoho z nejvlivnějších žijících filosofů a bývá nazýván „Einsteinem Vědomí“. V průběhu posledních několika desetiletí Integrální teorie a její aplikace expandovaly jak v rozsahu, tak použitelnosti.

Prodej Wilberových knih, v počtech několika set tisíc výtisků, podnítil vznik globální komunity lidí praktikujících Integrální přístup, kteří ho aplikovali ve více než 30 rozličných oborech na doktorských a postdoktorských úrovních. K těmto oborům například patří: byznys, leadership, věda, politika, ekologie, udržitelnost, kriminalistika, architektura, feminismus, future studies, změna klimatu, ekonomie, léčení závislosti, duchovnost, koučink, osobní rozvoj a mnoho dalších.

Integral Life Practice (ILP)

Praktickou částí Integrální teorie je Integral Life Practice, což je program osobního rozvoje, zahrnující fyzické zdraví, emocionální rovnováhu, duševní jasnost a duchovní probuzení v sobě, v kultuře a v přírodě.

ILP má 4 základní moduly a řadu volitelných doplňujících cvičení. Základní moduly, včetně technik obsažených v ILP Starter Kitu, jsou následující:

tělo (Body) – zvýšení síly a energie pomocí 3-Body Workout – integrující různé formy tréninku síly (fyzické tělo), starodávné energetické praktiky (jemné tělo) a cvičení pro vstup do „teď“ (kauzální tělo)

mysl (Mind) – pomáhá nalézt smysl duchovnosti na pozadí mnoha existujících protichůdných tradic a perspektiv, a to včetně AQAL – Integrální mapy, tedy nejúplnější dostupné mapy lidského vývoje

duch (Spirit) – nastartování duchovního rozvoje pomocí vybraných forem skupinové i individuální meditace – využití Big Mind procesu, který integruje poznatky západní psychologie a praxi zenové tradice

stín (Shadow) – obnovení emocionální rovnováhy a porozumění tomu, proč se ztrácí – 3-2-1 Shadow Process nebo Big Mind – rychlé a účinné techniky, které odhalují a integrují potlačené, nevědomé neboli stínové aspekty vědomí

#KenWilber #IntegralTheory

Doporučené příspěvky
Chronologicky
Odebírejte novinky
Archiv
Vyhledávání
No tags yet.
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square