Záznam Setkání s Genpo Roshim v Praze

Genpo Roshi zde svým originálním způsobem ukazuje, že stav ve kterém běžně žijeme a považujeme jej za normální je ve skutečnosti založen na kolektivní iluzi a sebeklamu. Pomocí Big Mind procesu účastníci sami zažívají, že zdroj jejich vlastní pravé příčetnosti je v nich dlouhé roky potlačen v pomyslném sklepě nevědomí. Jedině praktická návštěva v tomto sklepě a spojení se s tímto zásadním aspektem vlastního já tady a teď, a jeho postupné ztělesnění a přijetí za vlastní, přináší prozření z převládajícího kolektivního šílenství a hluboké uvolnění. V důsledku tohoto uvolnění účastníci dále osobně zažívají stav plynutí. Sjednocení sebe sama s jemnou životní energií neboli zkušenost uvědomění si, že "já jsem Cesta", "já jsem Tao".

Ve druhé části Genpo Roshi sdílí tajemství života, které nalezl po 43 letech zenové praxe. Účastníky učí svůj způsob meditace, který nyní používá. Dále za využití Big Mind procesu skupina zažívá a objevuje pozitivní přínos stavu vnitřní zmatenosti a mocnou tvořivou svobodnou sílu vlastní nepříčetnosti, když je ztělesněná a přijatá za vlastní. Závěrem práce je prožitek harmonie, volnosti a lásky plynoucí z integrace obou protikladů příčetnosti a nepříčetnosti.

Záznam 1. části

Záznam 2. části

#Meditace #Osvícení #GenpoRoshi #Zen

Doporučené příspěvky
Chronologicky
Odebírejte novinky
Archiv
Vyhledávání
No tags yet.
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square